02 Ιανουαρίου 2020

Θέματα και Δράσεις

Τα βασικά θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Ντραφίου είναι:


Για τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Ντραφίου αλλά και γενικότερα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, το Δίκτυο εκτελεί δράσεις, στέλνει επιστολές, διοργανωνει συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις και εκδίδει ανακοινώσεις.

01 Ιανουαρίου 2020

Hello Drafi!

 Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Δικτύου κατοίκων Ντράφι