07 Σεπτεμβρίου 2021

Επιστολή του ΔΚΝ και απάντηση του Δήμου για τις αποψιλωσεις στον οικισμό Ντράφι

Το Δικτυο Κατοίκων Ντράφι εκφραζοντας την ανησυχία των κατοίκων έθεσε με επιστολή του συγκεκριμένα ερωτήματα στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, ερωτήματα που τέθηκαν -εν μέσω της ανασφάλειας του κύματος δασικών πυρκαγιών της Αττικής- από πλήθος κατοίκων στα τοπικά viber. Παραθετουμε την επιστολή (16 Αυγούστου) και την απάντηση του Δήμου (25 Αυγούστου) στην κρίση των Ντραφιωτών συντοπιτών μας.

Η Επιστολή του Δικτύου Κατοίκων Ντράφι:

Η Απάντηση του Δήμου στην επιστολή: