01 Ιουνίου 2021

Κοινή επιστολή από ΚΣ-Ερικεια-ΔΚΝ για την πυρασφάλεια του Ντραφίου

Άμεση αντίδραση με Κοινή Επιστολή στους αρμόδιους φορείς για το θέμα της μη συμπερίληψης του ορεινού οικισμού Ντράφι στα μέτρα κατεπείγουσας κινητοποίησης πυρασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας!! Την Κοινή Επιστολή υπογράφουν ο Α. Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του ΚΣ, οι Κ. Κυριαζής και Α. Πρόγιου, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και οι τοπικοί φορείς "Εξωραϊστικός Σύλλογος Η Ερίκεια" και "Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι".

Την επιστολή μπορείτε να διαβάσετε εδώ: