11 Απριλίου 2023

Ευχές

Το Δίκτυο κατοίκων Ντράφι σας εύχεται ολόψυχα...

Διευκρινήσεις για την δικαστική προσφυγή

Μετά από ερωτήσεις ενδιαφερομένων κατοίκων σχετικά με τις προϋποθέσεις δικαστικής προσφυγής σας ενημερώνουμε ότι ισχύει προθεσμία 60 ημερών από την απορριπτική απάντηση της αίτησης των δικαιούχων, όπως επίσης και προθεσμία 60 ημερών από την απορριπτική απάντηση της ένστασης του δικαιούχου.

Επομένως, όσοι επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικά κατά της απορριπτικης απόφασης των Μελών της Επιτροπής του Δήμου και είναι εκτός της προθεσμίας 60 ημερών από την απορριπτική απάντηση της αίτησης των δικαιούχων, πρέπει να υποβάλλουν ένσταση άμεσα.

Υπόδειγμα ένστασης μπορεί να ζητήσουν στο