Το Κοινοτικό Συμβούλιο

Το τρέχον Κοινοτικό Συμβούλιο, μετά τις εκλογές του Μαΐου 2019, απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμβουλοι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΑΝΙΑΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΓΙΟΥ

Πληροφορίες για τις Συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου μπορείτε να δείτε εδω