Καταστατικό του Δικτύου Κατοίκων Ντράφι

Το Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο σωματείων με Α.Μ. 33474. Πληροφορίες για τους σκοπούς του και τον κανονισμό λειτουργίας του μπορείτε να βρείτε στο Καταστατικό του: