10 Απριλίου 2021

Επιστολή στον Δήμο για το πρόβλημα των πεύκων με τις κάμπιες

Το Δίκτυο Κατοίκων, αναγνωρίζοντας το σημαντικό πρόβλημα που έχει προκύψει με τις κάμπιες στα πεύκα της περιοχής μας, έστειλε επιστολή στον Δήμο ζητώντας αυτός να μεριμνήσει για τον περιορισμό τους.