31 Μαρτίου 2023

Σχετικά με το βοήθημα πυροπλήκτων του Δήμου

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΤΡΑΦΙ

Ο τοπικός σύλλογος «Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι» (ΔΚΝ), ανταποκρινόμενος σε αίτημα πολλών κατοίκων του οικισμού μας και κατόπιν λήψης έγκυρων νομικών συμβουλών, έχει πάρει την πρωτοβουλία να συντονίσει τις ενέργειες των κατοίκων της πυρόπληκτης περιοχής του οικισμού Ντράφι, που είναι δικαιούχοι του επιδόματος των €600, για κάλυψη των έκτακτων αναγκών που τους δημιούργησε η φωτιά της 19/07/2022. Όσοι ακολουθήσατε τη διαδικασία που ζήτησε ο Δήμος και υποβάλλατε αίτηση για τη λήψη του επιδόματος και απορρίφθηκε. Κατόπιν κάνατε ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης της επιτροπής του Δήμου που επίσης απορρίφθηκε. Τώρα, όποιος το επιθυμεί και σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης του Δήμου που απορρίπτει την ένσταση, μπορεί να προσφύγει δικαστικά εναντίον του Δήμου. Ο σύλλογος μαζεύει τις απορριπτικές αποφάσεις, τις οποίες προωθεί σε έγκριτο νομικό ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της προσφυγής των κατοίκων του οικισμού Ντράφι.  Μπορείτε να στείλετε (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5/4/23) την απόρριψη επί της ένστασης και ό,τι άλλο σχετικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση για να διερευνήσουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
Για κάθε σχετική διευκρίνιση, επικοινωνείστε επίσης στο παραπάνω e-mail συλλόγου.
Το ΔΣ του συλλόγου ΔΚΝ.