07 Δεκεμβρίου 2023

Δημιουργία θεματικών ομάδων στο ΔΚΝ

Σύμφωνα με τις προτάσεις στην ΓΣ μελών ΔΚΝ αλλά και κατοίκων για δημιουργία ομάδων, το ΔΣ του ΔΚΝ κατέγραψε τις παρακάτω ομάδες και οι ενδιαφερόμενοι (μέλη και μη) καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε ποια ομάδα επιθυμούν στο

  1. Ομάδα για την Πυρασφάλεια και το Περιβάλλον + ειδική υποομάδα για Δενδροφύτευση.
  2. Ομάδα για την ασφάλεια (διαρρήξεις κλπ)
  3. Ομάδα για τις Συγκοινωνίες 
  4. Ομάδα για την Καθαριότητα/Ανακύκλωση
  5. Ομάδα  για τις δικτυακές Υποδομές   Οδικό δίκτυο Ύδρευση / Δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και TELCO
  6. Ομάδα για τις υποδομές (Κοινόχρηστοι / Κοινωφελείς χώροι, Σχολικές Μονάδες / Ιερός Ναός, Ταχυδρομικές θυρίδες )
  7. Ομάδα για τις μεταδημοτεύσεις 
  8. Ομάδα  για τα αδέσποτα.

Οι ομάδες θα έχουν δικό τους συντονιστή/ες και οι επαφές των μετεχόντων τους θα γίνονται όπως τους διευκολύνει (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). Προφανώς, ομάδες με λιγότερο από τρία μέλη δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικές, καθώς ο σκοπός είναι η ενεργητική  συμμετοχή και η ενίσχυση της κοινωνικής δικτύωσης στον οικισμό μας. 

Πετύχαμε πολλά ως Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι τα χρόνια αυτά και κυρίως αλλάξαμε τους δημοτικούς συσχετισμούς. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για το Ντράφι μας

Μπορείτε εναλλακτικά να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για όποια ομάδα θέλετε στην σχετική φόρμα του Δικτύου Κατοικων Ντράφι