Παιδικές Χαρές

 Ο οικισμός μας στο Ντράφι στερείται πλέον τις εντελώς αναγκαίες παιδικές χαρές. Ειδικότερα η κεντρική παιδική χαρά στο κάτω περίπτερο, εδώ και χρόνια, έχει εγκαταλειφθεί από την συντήρηση, επιτήρηση και εκσυγχρονισμό της πιστοποίησης από την Κοινότητα και τον Δήμο. Το αποτέλεσμα είναι να παραδοθεί στην φθορά του χρόνου και να καταστεί επικίνδυνη για μικρά παιδιά, για τα οποία πλέον δεν υπάρχει κάπου χώρος ψυχαγωγίας τους.

Σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και η επακόλουθη πιστοποίηση των παιδικών χαρών, των παιδότοπων, καθώς και των εξοπλισμών αυτών (ΥΑ 28492/2009, ΦΕΚ – Β/931/18.5.2009 & ΥΑ 36873/2007, ΦΕΚ – Β/1364/2.8.2007).  Μέχρι τις 31.12.2014 οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές όφειλαν να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές, που λειτουργούσαν ήδη στην περιφέρεια τους, στις διατάξεις της νομοθεσίας ώστε να πιστοποιηθεί η τήρηση των προτύπων και προδιαγραφών ασφαλείας, που διέπουν την ορθή λειτουργία τους. Η πιστοποίηση αφορά στον εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), στο έδαφος, στην περίφραξη και στο χώρο γύρω από την παιδική χαρά. Με βάση την ανωτέρω νομοθεσία, είναι επίσης υποχρεωτικός ο ανά διετία έλεγχος των παιδικών χαρών από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα.

Δυστυχώς ο Δήμος μας, παρά τις δεσμεύσεις του Δημάρχου για πιστοποίηση της παιδικής χαράς που βρίσκεται στο παρκάκι του κάτω περιπτέρου, δεν προέβει στην πιστοποίηση καμίας παιδικής χαράς στην περιοχή μας με αποτέλεσμα τα Ντραφιωτάκια είτε να παίζουν στις παιδικές χαρές όμορων περιοχών, είτε να χρησιμοποιούν τις παλιές, μη πιστοποιημένες και ασυντήρητες παιδικές χαρές του Ντραφίου οι οποίες κυριολεκτικά είναι υπό διάλυση. Ο κίνδυνος σοβαρότατου ατυχήματος είναι τεράστιος, τα παιχνίδια είναι σπασμένα και σκουριασμένα, αφημένα στο έλεος της μοίρας τους. Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές:

Το Δίκτυο Κατοίκων Ντραφι έχει συστήσει σχετική Ομάδα Πρωτοβουλίας που απαρτίζεται από ανήσυχους γονείς κατοίκους της περιοχής μας. Έχουν γίνει σχετικές κρούσεις και αναφορές προς τον Δήμο και έπεται η συνέχεια. Η Ομάδα  είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή κάτοικο του οικισμού, όπως επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε τις απόψεις σας για το θέμα αυτό και στο