Πυρασφάλεια

Το Ντράφι αποτελεί τη βορειότερη συνοικία της δημοτικής ενότητας Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και είναι χτισμένη στους νότιους πρόποδες της Πεντέλης.

Λόγω της θέσης του, έχει δεχθεί πυρκαγιές που πέρασαν μέσα από τον οικιστικό ιστό το 1993, 1995 και 2009.

Η αραιή του δόμηση κι ο ορεινός του χαρακτήρας ευνοούν την ανεξέλεγκτη βλάστηση. Ο συνδυασμός των παραπάνω με την αδυναμία του Δήμου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες καθαρισμού έχει σαν αποτέλεσμα χρόνο με το χρόνο να συσσωρεύεται καύσιμη ύλη σε όλη την έκταση δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη καταστροφή.

Τα παρακάτω είναι κάποια από τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τόσο τις πιθανότητες, όσο και τους κινδύνους από την επόμενη πυρκαγιά

- αποψίλωση της παρόδιας εποχικής βλάστησης

- καθαρισμός των μη οικοδομημένων οικοπέδων

- συστηματική αποκομιδή των βλαστικών υπολειμμάτων

- συντήρηση των πυροσβεστικών κρουνών

- συντήρηση κι εξοπλισμός των πυροσβεστικών φωλιών

- ανακατασκευή κι επάνδρωση του πυροφυλακίου Ντραφίου

- περιορισμός της πρόσβασης σε ευαίσθητα δασικά σημεία κατά τις ημέρες αυξημένου κινδύνου


Στο Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι γίνεται μια προσπάθεια από κατοίκους του οικισμού μας που ενδιαφέρονται για τα θέματα πυροπροστασίας να συνεισφέρουμε όλοι με διάλογο και συμμετοχή στην επίλυσή τους.