Υδροδότηση

Δίκτυο Ύδρευσης-Δεξαμενή Πόσιμου Νερού στο Ντράφι

Η ομάδα πρωτοβουλίας έχει προβεί από το 2016 σε πολλές ενέργειες και ενημερώνει τους συντοπίτες, που έχουν κατά περίπτωση υπογράψει στις σχετικές Αιτήσεις-Αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Δήμο, στο Κοινοτικό Συμβούλιο, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π. Ε. Ανατ. Αττικής, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στον Συνήγορο του Πολίτη. Όποιος συντοπίτης έχει κάποιο ερώτημα ή κάποιο θέμα σχετικό, μπορεί να απευθυνθεί με mail ή τηλεφωνικά στον κ. Βασίλη Σερέφογλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Ε.Μ.Π., για πληροφορίες ( , 6977453440). 

Η διεκδίκηση του έργου της ολοκληρωμένης και ορθής συντήρησης της δεξαμενής καθώς και του δικτύου ύδρευσης, που έχουν κατασκευαστεί πριν 40 χρόνια, είναι συνεχής, με νόμιμες και συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- η αδιάλειπτη παροχή και η ποιότητα του πόσιμου νερού εξασφαλίζονται από το καλά συντηρημένο και λειτουργούν δίκτυο ύδρευσης. Ακόμα και το έντυπο των αποτελεσμάτων της εξέτασης του νερού διευκρινίζει ότι αυτά ισχύουν για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και θέση της δειγματοληψίας. Ως εκ τούτου δεν εφησυχάζουμε, θα διεκδικούμε τις σωστές και ολοκληρωμένες ενέργειες από τους υπευθύνους, επειδή το όλο θέμα αφορά την μη απαξίωση της ποιότητας ζωής και της περιουσίας μας. 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για πρόσφατες ενέργειες, θα αναφερθούμε στο έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη (15-9-2020) προς τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου με κοινοποίηση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (διότι διενεργήθηκε αυτοψία στη δεξαμενή του Ντραφιού από τον Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων και σύνταξη σχετικής Τεχνικής Έκθεσης), στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και στον κ. Β. Σερέφογλου. Με αυτό το έγγραφο ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από τον Δήμαρχο Ρ-Π -μεταξύ των άλλων- πληροφορίες για το τι ακριβώς επεξεργάζεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για το θέμα μας, αν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και αν όχι γιατί και ποιος είναι ο προγραμματισμός, αν έχει κινηθεί η διαδικασία εκπόνησης των μελετών, οι οποίες αναφέρονται στην Έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και αν όχι γιατί.

Ελπίζουμε να είμαστε όλοι υγιείς και δημιουργικοί σε δύσκολες εποχές, και να σταθούμε στο ύψος της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης που μάς αναλογεί.