Καθαριότητα

Η καθαριότητα του οικισμού είναι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία των συνθηκών μιας αναβαθμισμένης ποιότητας ζωής ( ο νομοθέτης έχει συμπεριλάβει την καθαριότητα στα ανταποδοτικά τέλη παρ.1 άρθρο 1 του ν.25/1975). Η πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής διαμορφώνει ανάγκες και απαιτήσεις.

Έχουν παρατηρηθεί ελλείψεις τόσο στον αριθμό των κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης όσο και στην χωροταξική διάταξη τους που σε πολλές περιπτώσεις μακριά από κατοικίες. Σημαντικό ζήτημα είναι η καθαριότητα και απολύμανση των κάδων, καθώς επίσης και η αντικατάσταση όσων έχουν υποστεί ζημίες. Παράλληλα η συχνότητα αποκομιδής χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις ώστε να αδειάζουν οι κάδοι. Σε έναν ορεινό οικισμό όπως το Ντράφι απουσιάζουν κάδοι αποκομιδής οικιακών βλαστικών και αυτό αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού μας.

Στοχεύοντας σε μια γόνιμη συνεργασία με τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, για ένα καθαρό Ντράφι, καταγράψαμε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τις παραμέτρους που θα συμβάλουν στα θέματα καθαριότητας και επιδιώκουμε κάθε συνεργασία κατοίκων με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να συμβάλει κάθε πλευρά στο μέτρο που της αναλογεί στον κοινό στόχο για ένα καθαρό οικισμό.