Τα μέλη του Δικτύου

Μέλη του «Δικτύου Κατοίκων Ντράφι» είναι κάθε κάτοικος ή ιδιοκτήτης ακινήτων του οικισμού μας που με οποιονδήποτε τρόπο ενεργοποιείται εθελοντικά και συλλογικά για την βελτίωση των συνθηκών του οικισμού μας και γενικότερα των σκοπών της κοινής μας προσπάθειας.