12 Νοεμβρίου 2021

Επιστολή του ΔΚΝ στο Δήμο για την Παιδική Χαρά

Το Δικτυο Κατοίκων Ντράφι έστειλε επιστολή στον Δήμο αναφορικά με την κατάσταση της Παιδικής χαράς στο κάτω περίπτερο: