09 Νοεμβρίου 2021

Επιστολή του ΔΚΝ στον Δήμο για τον Χριστουγενιάτικο στολισμό

Το Δικτυο Κατοίκων Ντράφι έστειλε στον Δήμο επιστολή για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό του οικισμού μας.