09 Οκτωβρίου 2022

Σταμάτημα των εργασιών στο παράκτιο έλος Μαρίκες ζητούν 7 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Το παράκτιο έλος Μαρικών, καθώς και δύο ακόμη θεσμοθετημένοι υγρότοποι του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/60/ΕΚ (εκβολή ρέματος Ραφήνας, υγρότοπος Αρτέμιδας) απειλούνται άμεσα με υποβάθμιση/συρρίκνωση λόγω κατασκευής αντλιοστασίων αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Επιπλέον, στην περιοχή Μαρίκες έχουν καταγραφεί 5 τύποι οικοτόπων προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Σταμάτημα των εργασιών στο παράκτιο έλος Μαρίκες ζητούν 7 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις με Κοινή Ανακοίνωση και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ακεραιότητα του δικτύου υγροτόπων της Αν.Αττικής:
Βίντεο από τις ... εργασίες της ΕΥΔΑΠ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας