01 Μαΐου 2024

Λειτουργία εντευκτηρίου στο Ντράφι (κάτω περίπτερο)

Πάγια άποψη του Δικτύου Κατοίκων Ντράφι είναι ότι το Εντευκτήριο είναι ένας χώρος κοινωνικής συναναστροφής διαθέσιμος για όλους τους κατοίκους καθώς και χώρος που οι τοπικοί σύλλογοι μπορούν να χρησιμοποιούν ισότιμα για τις ανάγκες των μελών τους.

Σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του Εντευκτηρίου, η παρούσα Δημοτική αρχή κάλεσε τους τοπικούς συλλόγους να υποβάλουν αίτηση παραχώρησης της χρήσης του Εντευκτηρίου για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες προκειμένου να υλοποιηθούν συγκεκριμένες δράσεις και συλλογικές λειτουργίες τους, προς όφελος των κατοίκων του Οικισμού. Οι αιτήσεις των δύο συλλόγων που υποβλήθηκαν έγιναν ομόφωνα δεκτές με την υπ' αριθμ. 63/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι η καθαριότητα και η συντήρηση του χώρου θα γίνεται από τους δύο Συλλόγους (ΕΡΙΚΕΙΑ & ΔΙΚΤΥΟ) και επιπλέον όταν δεν χρησιμοποιείται από αυτούς θα παραμένει κλειστός. Στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκπρόσωποι των συλλόγων επεσήμαναν διαφωνόντας ότι δεν έχουν καμμία δυνατότητα να διατηρούν τον χώρο ανοικτό πλέον των συγκεκριμένων ωρών, κατά τις οποίες το εντευκτήριο τους διατίθεται και ότι πρέπει να παραμείνει ανοικτός για την χρήση όλων των κατοίκων με δημοτική ευθύνη.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι το Εντευκτήριο είναι μέσο κοινωνικής συναναστροφής όπως προαναφέρθηκε και ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού του Οικισμού και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους τους κατοίκους όταν δεν χρησιμοποιείται από τους τοπικούς συλλόγους, ζητούμε από τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου να προωθήσει την κατάλληλη ρύθμιση ώστε ο χώρος να παραμείνει όπως ήταν, ανοικτός και λειτουργικός για όλους τους δημότες, καθώς αποτελεί τον μοναδικό χώρο κοινωνικής επαφής των κατοίκων στο Ντράφι